Doprava

Terex Nabízíme služby v oblasti:

 • Přistavení kontejnerů na:
  • odpad
  • stavební sutě
  • zeminu
  • objemný a domovní odpad
  • směsný a stavební odpad
  • zahradní odpad
  • dřevo a starý nábytek
  • papír, kov, plasty
  • bioodpad
 • Autodoprava
 • Dovoz písků, štěrků aj.

Provádíme přepravu jak sypkých materiálů (písky, štěrky, zavlhlé betony), tak paletovaných i volně ložených. Přistavujeme a odvážíme kontejnery na sutě a odpady od 3 do 10 m3